Eesti Русский English

ebus.ee üldreeglid1. Üldist1.1 Eesti busside andmebaas ebus.ee (edaspidi ebus.ee) on lehekülg, mis on loodud mitte kommertsilise eesmärgi nimel tegutseva leheküljena ning kogu siinne töö on vabatahtlik, kus palka ei maksta kellelegi.
1.2 ebus.ee peamine eesmärk on info jagamine Eesti bussinduse ning selle ajaloo kohta, nii piltide kui ka andmete jagamise näol.
1.3 Lehekülje kasutajakeskkond jaguneb järgmiselt:
1.3.1 Külaline – isik, kel puudub portaalis ebus.ee profiil ning kellel on õigus vaadata lehekülje avalikku informatsiooni.
1.3.2 Kasutaja – isik, kel on portaalis ebus.ee loodud profiil ning kellel on õigus vaadata lehekülje avalikku informatsiooni, lisada piltide, korrigeerida andmebaasi ja võtta osa diskussioonides läbi kommentaariumi.
1.3.3 Moderaator – isik, kes võib olla tituleeritud ka fotomoderaatoriks, andmebaasi toimetajaks või mõneks muuks õigustega isikuks, kel on õigus vaadata lehekülje avalikku informatsiooni, lisada piltide, korrigeerida andmebaasi ja osa võtta diskussioonides läbi kommentaariumi, lisaks sellele on tal võimalus oma õiguste piires modereerida temale ette nähtud alla, mille eest ta vastutab.
1.3.4 Administraator – isik, kes omab kõiki õigusi ja ligipääse portaalis ebus.ee.
1.4 Portaali kasutamiseks tuleb soovijal luua kasutajakonto.
1.4.1 Kui Kasutaja otsustab teise konto luua, siis peab ta viivitamatult teatama sellest administratsioonile, vastasel korral on tegemist varikontoga ning lõpptulemusena suletakse nii põhi- kui ka lisakonto.
1.4.2 Kasutaja peab arvestama vanusepiiranguga ning konto loomiseks peab selleks ajaks olema vähemalt 18 aastat vana. Administratsioonil on õigus küsida kahtluse korral täiendavaid lisaandmeid, nende esitamise keeldumisel kaotab isik võimaluse luua omale kasutajakonto.
1.4.3 Kasutaja peab valima omale kasutajanime, püsiparooli ning esitama kehtiva e-posti aadressi.
1.4.4 Kasutaja on nõus ning arvestab vajaduse korral edastatava informatsiooniga ebus.ee administratsiooni poolt tema e-posti aadressile.
1.5 Kasutaja vastutab oma materjali eest iseseisvalt, nii kirjutatu kui ka üles laadimise eest. ebus.ee ei garanteeri järelevalvet materjali üle, mis on sattunud kolmandate isikute valdusesse, kuid selle avastamisel palume viivitamatult teavitada ebus.ee administratsiooni aadressil info@ebus.ee.
1.6 Administratsioon jätab omale õiguse valida Kasutajaid portaali ebus.ee, võttes arvesse erinevaid faktoreid, mis võivad jätta isiku staatusesse Külaline. Administratsiooni otsus edasivaidlustamisele ei kuulu ning põhjused selgitatakse isikule individuaalselt, mis ei kuulu edasisele arutlusele.

2. Pildid2.1 Pilt peab olema kvaliteetne, st terav, loetav, õigete värvidega, õige mõõduga.
2.1.1 Pildistamise objekti registreerimisnumber peab olema loetav. Erandjuhul ei pea, kui pildil on teistsugune väärtus (nt galeriisse kuuluv foto, mõni üksik objekt vms) ning pilt on esindatud teise vaatenurga alt.
2.1.2 Minimaalsed mõõdud 800x600 ning maksimaalsed 1200x800.
2.1.3 Maksimaalne pildi faili maht on 350 KB.
2.1.4 Lubatud pildi formaat on JPEG või JPG.
2.2 Lubatud on lisada pilte, mis on otseselt või kaudselt seotud sõidukiga.
2.2.1 Juhikoht
2.2.2 Birka (tehasesilt)
2.2.3 Sisevaade (nii ette kui taha)
2.2.4 Mootor
2.2.5 Muu informatiivne (pilt peab kindlasti sisaldama kirjeldust)
2.3 Standartne Kasutaja pildi lisamise limiit on 4 pilti päevas.
2.3.1 Kui Kasutaja soovib kõrgemat limiiti, siis palub ta seda rubriigis ”Minu ettepanekud”, sisestades uue tagasiside valides kategooriaks „Limiit“ ning kirjeldades oma soovi. Moderaator vaatab ettepaneku üle ning annab Kasutajale personaalse vastuse.
2.4 Pildi tegemise kuupäev peab olema märgitud vastavalt sellele, millal pilt tehtud oli. Kui pildi lisaja kahtleb ning ei ole võimalik EXIF andmetes välja lugeda, siis palume sisestada kuupäeva aasta täpsusega.
2.5 Pildi lisaja on kohustatud pildi siduma korrektse andmebaasi ühikuga ja/või galeriiga. Kui pilt on seotud valesti, siis pilt lükatakse tagasi. Erandjuhul kui puudub võimalus parandada konkreetset andmebaasi ühikut või galeriid, siis sellest võib teada anda Külalisteraamatus ning pildi aktsepteerija kohustus on pilt õigesse kohta ümber tõsta.
2.6 Pildi tegemise asukoht peab olema selgelt tuvastatud ning selle sisestamisel tuleb jälgida korrektset vormistust.
2.6.1 Maakond – maakond, kus pilt oli tehtud. Eestis on hetkel 15 maakonda.
2.6.1.1 NB! Kui pilt on tehtud välismaal, siis maakonna välja läheb riik, kus pilt oli tehtud. Nt "Rootsi".
2.6.2 Linna või asula nimetus – konkreetne asukoht, kus pilt oli tehtud. Nt „Albu vald“. Siia alla ei kuulu tänav, puiestee, park jms.
2.6.3 Täpne asukoht – siia alla kuulub täpne koht, kus pilt oli tehtud. Nt „Tartu bussipark“.
2.7 Kasutaja ei ole kohustatud lisama märget kaardile, kui tema seda ei soovi.
2.8 Kui Kasutaja ei ole pildi autor, siis on ta kohustatud lisama vastava linnukese lahtrisse „Ma ei ole antud pildi autor”. Seejärel on ta kohustatud kirjutama autori nime ning vajadusel ka allika, kust pilt pärineb. Antud reegli eiramisel võib kaasa tuua piltide üles laadimise keelu.
2.8.1 Keelatud on ilma autori nimeta piltide üles laadimine.
2.8.2 Võõraste piltide järjekorra ülevaatuse aeg on kuni 10 tööpäeva.
2.9 On lubatud lisada erandkorras pilte, mis on tehtud eelmise vedaja valduses või vedaja juures, kuhu sõiduk müüdi.
2.9.1 Maksimaalselt on lubatud lisada kuni 1 pilt ning alati peavad lisakommentaarina olema kirjutatud detailid.
2.9.2 Lubatud on ainult lisada enda tehtud pilte endistest ja praegustest välismaa vedajatest, teiste autorite piltide tarbeks on võimalik näiteks kommentaariumis viidata otselingiga mõnda teise portaali.
2.10 Kui kasutaja soovib oma pildi eemaldamist, siis kirjutab Külalisraamatusse või võtab ühendust info@ebus.ee. Konkreetselt peab olema põhjus välja toodud, mis puhul soovitakse kustutamist.

3. Andmebaas3.1 Andmebaas on baas, mis koosneb erinevate sõidukite andmetest, sh VIN kood, tehase number, väljalaskeaasta (edaspidi VLA) jms.
3.1.1 Andmebaasi on lubatud lisada reisijate vedamiseks mõeldud sõidukeid, mis omavad rohkem, kui 9 istekohta.
3.1.2 Andmebaasi on lubatud lisada ERANDINA eriotstarbelisi sõidukeid, kui nad on seotud mõne suure ettevõttega ning nad ei ole mõeldud reisijate vedamiseks.
3.2 Andmebaasi saab redigeerida iga registreeritud Kasutaja.
3.2.1 Kui tegemist on tavakasutajaga, siis korrektuure vaatab üle Andmebaasi üldtoimetaja või regiooni toimetaja, kuhu korrektuur saadeti.
3.3 Andmebaasi on võimalik lisada järgmist infot:
3.3.1 Number (edaspidi Nr) – sõiduki pargi- või garaazinumber
3.3.2 Registreerimisnumber (edaspidi Reg.nr.) – sõiduki riiklik registreerimisnumber
3.3.3 Linn – asukoht, kus sõiduk põhiliselt sõidab
3.3.4 Ettevõte – park, kuhu sõiduk kuulub
3.3.4.1 NB! Kui ettevõte puudub üldnimekirjas, siis tuleb sõiduk lisada maakonna keskuse „Muud“ kausta!
3.3.5 Mudel – sõiduki mudel
3.3.6 Šassii – sõiduki sassii (kui see on olemas)
3.3.7 Hetkeseis – millises seisus sõiduk hetkel on (tänasel päeval)
3.3.8 Tehase number (edaspidi Tehase nr) – tehase number, mis asetseb üldjuhul tehasesildil
3.3.9 VIN kood – pikk kood, mis asetseb üldjuhul tehasesildil
3.3.10 Käiku antud – kuu ja aasta, millal sõiduk ettevõttes käiku anti
3.3.11 Väljalaskeaasta (edaspidi VLA) – millal sõiduk oli ehitatud tehnilise passi järgi
3.3.12 Maha kantud – millal sõiduk kanti ettevõttes maha
3.3.13 Lisainformatsioon – endise omaniku (omanike) info
3.3.13.1 NB! Endiste omanike formaat on järgnev:
ex. Riik, Reg.nr.
- Omanik 1
- Omanik 2
3.3.13.2 Formaadis tuleb asendada Riik, Reg.nr. ja Omanik. Kõik muud sümbolid on kohustuslikud.
3.3.13.3 Kui omanikke oli palju, siis tuleb nad reastada vastavalt formaadile. Järjekord siinkohal ei ole oluline, kuid ajalugu peab Kasutaja jaoks arusaadav olema.
3.4 Kõik andmebaasi toimetajad vastutavad oma regiooni andmete korrektsuse eest. Kui regioonis puudub toimetaja, siis vastutab andmete eest Andmebaasi üldtoimetaja.

4. Kommentaarid4.1 Kommentaari võib kirjutada kas eesti, vene või inglise keeles.
4.1.1 Keelatud on paluda tõlkimist Kasutajalt. Kui infokilluke siiski huvitab, siis on võimalik võtta autoriga ühendust ning paluda tõlget privaatsõnumi kaudu.
4.2 Kommentaar peab olema selgelt loetav, arusaadav, soovitatavalt trükivigadeta ning informatiivne.
4.3 Keelatud on teiste Kasutajate solvamine, mõnitamine, isiklike asjade arutamine või muul moel halvustamine.
4.4 Kui kommentaar läheb siiski teemast välja, siis palume iga kommentaari lõpus kasutada lühisümboleid „OT“. Sellega annate mõista, et antud kontekst ei ole seotud konkreetse pildil oleva isendiga(isenditega) ning diskussioon võib jätkuda, kuni Moderaator ei ole sellele piiri pannud.
4.5 Moderaatoril on õigus lõpetada sõnumi pealt diskussioon ning keelata edaspidist arutelu, samuti võib Moderaator keelata pildi all kommenteerimise.
4.6 Reeglite korduvatel rikkumistel on Moderaatoril õigus konfiskeerida Kasutajal kommenteerimisõigused.

5. Hinnangud5.1 Hinnangu andmiseks tuleb kasutada nuppu „Huvitav foto“ või „Ebahuvitav foto“.
5.1.1 „Huvitav foto“ – foto, mis on väärt üles laadimist, omab informatsiooni või on mõnel muul moel kasulik.
5.1.2 „Ebahuvitav foto“ – foto, mis ei ole väärt üles laadimist, ei oma informatsiooni või pole absoluutselt mingil moel vajalik.
5.2 Hinnangu andmisel peab lähtuma foto informatiivsusest, mitte kvaliteedist.
5.3 Kui Moderaator avastab, et Kasutaja kasutab hinnangusüsteemi lihtsalt selleks, et hinnata oma head sõpra või tuttavat, siis konfiskeeritakse Kasutajalt viivitamatult hindamise õigus ning otsus edasivaidlustamisele ei kuulu.

6. Galeriid6.1 Galeriid on lehekülje pildipangad, kuhu on võimalik lisada pilte sidumata neid ühegi profiiliga.
6.2 Kasutaja kohustub jälgima galeriide kirjeldusi ning neist lähtuma pildi lisamisel.
6.2.2 Erandina on lubatud alamgaleriisse ERIOTSTARBELISED SÕIDUKID mitte lisada sõidukite pilte, millel on profiil juba olemas.


Viimane uuendus: 28.11.2015


Küsimuste või probleemide korral palun võtta ühendust info@ebus.ee.Meeskond · Reeglid